W Grupie Raben stosujemy Zintegrowany System Zarządzania, który opieramy na 3 filarach wynikających bezpośrednio ze strategii biznesowej przedsiębiorstwa:

Osiągnąć pozycję lidera wszędzie, gdzie jesteśmy

Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy

Wpisani w krajobraz

To misja naszej firmy wskazuje, jak istotna jest dla nas troska o klienta i powierzone nam towary. Zapewniamy, że na każdym etapie świadczonych przez nas usług logistycznych wymagania naszych klientów zostaną spełnione ku ich satysfakcji. Mamy świadomość, że przyszłość naszej firmy zależy od naszych zdolności zaspokojenia potrzeb, oczekiwań i wymagań klientów jak również od naszej zdolności reagowania na potrzeby stron zainteresowanych i  wpływu na środowisko. Wierzymy, że tylko za sprawą dwustronnej komunikacji jesteśmy w stanie odpowiadać na potrzeby rynku oraz społeczeństwa. Nasz firmowy mikroświat przenika się z tym zewnętrznym. Dlatego zrównoważony rozwój stanowi podstawę naszej działalności. Chcemy być przyjaznym napędem dla przyszłości, aby wartość, którą teraz tworzymy, stała się elementem stabilnego fundamentu pod następne lata.

Zobowiązujemy się do:

 • przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych oraz innych wymagań dotyczących naszej firmy,
 • zapewniania zasobów niezbędnych do realizacji i doskonalenia procesów ZSZ,
 • podnoszenia świadomości pracowników i dostawców w zakresie wymagań i oczekiwań klientów,
  bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewniania warunków do rozwoju pracowników i stworzenia odpowiedniego środowiska pracy.

Nasze działania są ukierunkowane na:

JAKOŚĆ

 • zapewnienie terminowej i bezbłędnej obsługi w całym łańcuchu logistycznym,
 • dostarczenie szybkiej i wiarygodnej informacji o usługach,
 • przyjazną obsługę klienta

HACCP

 • kontrolowanie zagrożeń aby zapewniać bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw
 • zapewnienie towarom spożywczym powierzonym nam do transportu i magazynowania warunków zgodnych z wymaganiami

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ PRACY

 • stworzenie warunków pracy bazujących na najlepszych praktykach i doświadczeniach w dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i dostawców
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym
 • zaangażowanie pracowników na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy

ŚRODOWISKO

 • minimalizowanie wpływu awarii na środowisko i zapobieganie sytuacjom awaryjnym;
 • ciągłą poprawę oddziaływania na środowisko.

Dążąc do realizacji powyższych celów zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia procesów, wyników i skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) obejmującego systemy jakości, bezpieczeństwa żywności, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrożonych zgodnie z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 oraz OHSAS 18001.

Co roku dokonujemy analizy ryzyka w oparciu o szanse i zagrożenia w odniesieniu do całej mapy interesariuszy (nie tylko 3 kluczowych grup). Strategiczne podejście organizacji i poziom realizacji celów w ramach ZSZ opisane są w rozdziałach odpowiadającym konkretnym obszarom: Satysfakcja klientów, Bezpieczne miejsce pracy, Środowisko.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.