Kultura organizacyjna naszej firmy oparta jest o etykę i wartości. Dbamy również o to, aby te same standardy były przestrzegane również przez naszych dostawców. Zgodność działań z przepisami prawa, normami branżowymi i dobrymi praktykami jest dla nas codziennością. System compliance traktujemy jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej przed ryzykiem, nierozerwalnie związanej z ładem korporacyjnym, wartościami i etyką.

W Grupie Raben od 2014 roku funkcjonuje kodeks etyczny – zarówno dla naszych pracowników, jak i kluczowych dostawców, dla których stanowi on załącznik do umowy o współpracy. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej, ale także na zewnętrznej platformie Whistleblowing, na której można także zgłaszać potencjalne naruszenia: www.alert.raben-group.com

6 zgłoszonych nieprawidłowości przez interesariuszy w 2019 roku

6 zgłoszeń nieprawidłowości przez interesariuszy w 2019 roku

W Grupie Raben działa procedura i narzędzie „whistleblowing” – bezpieczna infolinia oraz formularz dostępny w 10 językach.

Łączna liczba zgłoszeń przez platformę whistleblowing utrzymała się na tym samym poziomie, co rok wcześniej. W ich konsekwencji podjęliśmy następujące działania korygujące: uszczelnienie procedur kadrowych w przypadku wypowiedzeń wystosowywanych przez firmę w tym obowiązkowe uczestnictwo reprezentanta Działu HR w rozmowie kończącej zatrudnienie oraz w zakresie przeprowadzania rekrutacji wewnętrznych; opracowanie zasad zgodnych z podejściem do etyki w firmie dla nowego programu szkoleniowego Manager of Choice; modyfikacja dobrych praktyk w zakresie współpracy z przewoźnikami.

Poza zgłoszeniami przez platformę whistleblowing, wpłynęło do nas również kilkanaście uwag na zachowania kierowców na drogach – każdorazowo wyjaśnialiśmy sytuację bezpośrednio z kierowcą, jego pracodawcą oraz koordynatorem z Grupy Raben. Jeśli treść zgłoszenia została potwierdzona – zawsze podejmowaliśmy stosowne kroki naprawcze, z których najdotkliwszą konsekwencją było zakończenie współpracy z danym kierowcą (najczęściej w wyniku nagminnego łamania przyjętych w Grupie Raben standardów etyki pracy).

W 2019 roku zrealizowaliśmy cykliczne szkolenia z ochrony danych osobowych w ramach audytów inspektora ochrony danych osobowych oraz szkolenia z „Privacy by design” dla pracowników spółki zarządczej, a także szkolenie dla działu audytu prowadzone przez zewnętrzną firmę konsultingową z zakresu prowadzenia postępowań wyjaśniających whistleblowing

Grupa Raben posiada również kompleksowy system zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management) funkcjonujący w oparciu standardy opracowane przez stowarzyszenie AIRMIC.

Głównymi celami zdefiniowanymi w naszej polityce ERM są:

  • ochrona zdrowia i życia ludzi
  • zabezpieczenie majątku i możliwości operacyjnych Grupy
  • ochrona reputacji
  • zabezpieczenie interesu wszystkich interesariuszy

W ramach systemu zarządzania ryzykiem zostały opracowane skale skutku i prawdopodobieństwa na poziomie Grupy i poszczególnych spółek. Obejmują one następujące obszary: czynnik ludzki i finansowy, środowisko, reputację.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.