Kultura organizacyjna naszej firmy oparta jest o etykę i wartości. Dbamy również o to, aby te same standardy były przestrzegane również przez naszych dostawców. Zgodność działań z przepisami prawa, normami branżowymi i dobrymi praktykami jest dla nas codziennością. System compliance traktujemy jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej przed ryzykiem, nierozerwalnie związanej z ładem korporacyjnym, wartościami i etyką.

W 2017 roku przeszkoliliśmy niemal 100 kierowników z procedury antymobbingowej.

Ponad 2000 pracowników otrzymało również informacje, w jaki sposób mogą zgłaszać potencjalne naruszenia.


Grupa Raben, podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017 roku nie była uczestnikiem spraw dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych. Wobec Grupy Raben nie zostały też potwierdzone żadne przypadki korupcji.

12 zgłoszeń nieprawidłowości przez interesariuszy w 2017 roku

12* zgłoszeń nieprawidłowości przez interesariuszy w 2017 roku

Od 2010 roku w Grupie Raben funkcjonuje Komisja Etyki. Jej zadaniem jest badanie i odpowiadanie na zgłoszenia dotyczące naruszenia zasad Kodeksu Etyki. Mogą z niej korzystać zarówno pracownicy, jak i interesariusze zewnętrzni. Za pomocą tradycyjnej poczty lub formularza on-line. Dodatkowo, w 2017 roku wdrożyliśmy procedurę i narzędzie „whistleblowing” – bezpieczną infolinią oraz portal dostępny w 11 językach.

Zanotowaliśmy również wzrost zgłoszeń w stosunku do roku 2016. Uważamy, że jest to efekt wprowadzenia nowego narzędzia i silniejszej komunikacji – nie tylko wśród pracowników. Nasz dialog z interesariuszami ma coraz większy zasięg. Zachęcamy lokalne społeczności do aktywnego uczestnictwa w życiu firmy i wpływania na naszą działalność.

*4 dotyczyły zachowań kierowców na drodze.


Grupa Raben wdrożyła również kompleksowy system zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management) w oparciu standardy opracowane przez stowarzyszenie AIRMIC.

Głównymi celami zdefiniowanymi w naszej polityce ERM są:

  • ochrona zdrowia i życia ludzi
  • zabezpieczenie majątku i możliwości operacyjnych Grupy
  • ochrona reputacji
  • zabezpieczenie interesu wszystkich interesariuszy

W ramach systemu zarządzania ryzykiem zostały opracowane skale skutku i prawdopodobieństwa na poziomie Grupy i poszczególnych spółek. Obejmują one następujące obszary: czynnik ludzki i finansowy, środowisko, reputację.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.