Kultura organizacyjna naszej firmy oparta jest o etykę i wartości. Dbamy również o to, aby te same standardy były przestrzegane również przez naszych dostawców. Zgodność działań z przepisami prawa, normami branżowymi i dobrymi praktykami jest dla nas codziennością. System compliance traktujemy jako rodzaj polisy ubezpieczeniowej przed ryzykiem, nierozerwalnie związanej z ładem korporacyjnym, wartościami i etyką.

W 2018 roku skupiliśmy się na szkoleniach związanych ze zgodnością z rozporządzeniem unijnym w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). W ramach projektu przygotowania się do wdrożenia RODO została przeprowadzona analiza ryzyka i na tej podstawie wdrożono odpowiednie działania kontrolne i mitygujące. Między innymi zostały zmodyfikowane zapisy regulaminów świadczenia usług, umowy z klientami i dostawcami. Podpisane zostały też umowy powierzenia z procesorami danych osobowych. Powołany Inspektor ochrony danych osobowych przeprowadził audyty zgodności w poszczególnych spółkach i na tej podstawie wprowadzono dodatkowo działania korygujące i zabezpieczające.

W 2018 roku przeszkoliliśmy niemal 1500 pracowników i kierowców w zakresie RODO (rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE). Skupiliśmy się osobach, które na co dzień realizują procesy, w których mają styczność z danymi osobowymi lub wręcz nimi zarządzają.

Grupa Raben, podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2018 roku nie była uczestnikiem spraw dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji i praktyk monopolistycznych. Wobec Grupy Raben nie zostały też potwierdzone żadne przypadki korupcji.

12 zgłoszeń nieprawidłowości przez interesariuszy w 2017 roku

16* zgłoszeń nieprawidłowości przez interesariuszy w 2018 roku

W Grupie Raben działa procedura i narzędzie „whistleblowing” – bezpieczna infolinia oraz formularz dostępny w 11 językach.

Zanotowaliśmy wzrost zgłoszeń w stosunku do roku 2017. Uważamy, że jest to efekt wprowadzenia nowego narzędzia i silniejszej komunikacji – nie tylko wśród pracowników. Nasz dialog z interesariuszami ma coraz większy zasięg. Zachęcamy lokalne społeczności do aktywnego uczestnictwa w życiu firmy i wpływania na naszą działalność.

*11 dotyczyło zachowania kierowców na drodze.

Grupa Raben wdrożyła również kompleksowy system zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management) w oparciu standardy opracowane przez stowarzyszenie AIRMIC.

Głównymi celami zdefiniowanymi w naszej polityce ERM są:

  • ochrona zdrowia i życia ludzi
  • zabezpieczenie majątku i możliwości operacyjnych Grupy
  • ochrona reputacji
  • zabezpieczenie interesu wszystkich interesariuszy

W ramach systemu zarządzania ryzykiem zostały opracowane skale skutku i prawdopodobieństwa na poziomie Grupy i poszczególnych spółek. Obejmują one następujące obszary: czynnik ludzki i finansowy, środowisko, reputację.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.