Firma logistyczna to dynamiczny, szybko adaptujący się organizm. Dlatego jedną z najważniejszych części naszej organizacji są tworzący ją ludzie – ich zaangażowanie, kreatywność, otwartość na zmianę, doświadczenie.

W Grupie Raben zależy nam na kreowaniu pozytywnej atmosfery pełnej zaangażowania i jak najlepszych warunków pracy, które zapewniamy niemal 5 300 osobom zatrudnionym w Polsce.

Liczymy się ze zdaniem ludzi zatrudnionych w firmach Grupy Raben, co dwa lata regularnie prowadząc badania zaangażowania i satysfakcji pracowników – 59% z nich jest zadowolona z warunków i otoczenia, w jakich realizują swoje zadania. Mimo spadków wyników zaangażowania wśród pracowników w ujęciu ogólnym - we wszystkich branżach w Polsce - średnio o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2015, to w Grupie Raben udało się utrzymać taki sam poziom, co na tak trudnym rynku pracy uważamy za dobry wynik. Najwyżej oceniane obszary wśród naszych pracowników to: równowaga praca- życie, współpraca oraz kierownictwo.

W 2018 roku przeprowadziliśmy dodatkowe badanie, tzw. „Puls Check”, aby zweryfikować, czy działania podjęte przez firmę w odpowiedzi na wyniki z 2017 roku, przynoszą odpowiednie rezultaty. Nie dość, że sama frekwencja wzrosła po roku o ok. 20%, to również same wyniki uległy poprawie.

Ogólnie aspekt zaangażowania i satysfakcji pracowników we wszystkich polskich spółkach Grupy Raben wzrósł o ponad 12% w porównaniu z rokiem 2017.

Realizujemy spójny plan wciągający naszych pracowników w dyskusje i działania zmierzające do ciągłego wzmacniania zaangażowania w pracę i satysfakcji z niej. Po ostatnim badaniu zaangażowania wprowadziliśmy nowe inicjatywy wspierające zaangażowanie takie jak: program rozwojowy Angażujący Lider oraz spotkania focusowe.

Niemal 40% zatrudnionych stanowią kobiety

40% zatrudnionych stanowią kobiety

Wspieramy różnorodność, jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Niemal 40% zatrudnionych stanowią kobiety, które jednocześnie stanowią jedną trzecią kadry kierowniczej w Grupie Raben. Jeśli chodzi o zarobki to stosunek pensji kobiet do mężczyzn w całej Grupie Raben w Polsce wynosi 94%, a na stanowiskach kierowniczych 92%.

Niemal 700 zatrudnionych w Grupie Raben osób uzyskało awans w 2018 roku.

Jubilaci

Jesteśmy zgranym zespołem. Wielu z nas stawiało tu pierwsze zawodowe kroki, uczyło się biznesu, zarządzania, profesjonalnej logistyki.

Staż 10 lat - 272 pracowników:

Kobiety: 124

Mężczyźni: 148

Staż 15 lat - 112 pracowników:

Kobiety: 34

Mężczyźni: 78

Staż 20 lat - 49 pracowników:

Kobiety: 15

Mężczyźni: 34

Staż 25 lat - 3 pracowników:

Kobiety: 1

Mężczyźni: 2


Suma końcowa - 436 pracowników:

Kobiety: 174

Mężczyźni: 262

Struktura zatrudnienia

Kobieta Mężczyzna TOTAL
GRUPA poniżej 30 30-50 powyżej 50 SUMA poniżej 30 30-50 powyżej 50 SUMA Suma końcowa
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
przyjęty 235 222 153 172 5 15 393 409 499 472 460 417 42 41 1001 931 1394 1339
zwolniony 148 139 187 162 20 17 355 318 391 377 498 453 32 44 921 874 1276 1192
wskaźnik przyjęć 38% 36% 13% 13,5% 5% 12,7% 21% 20,4% 52% 51% 23% 20,6% 14% 12% 31% 28,3% 27% 25,3%
wskaźnik fluktuacji (odejść) 24% 22,5% 16% 12,7% 19% 14,4% 19% 15,8% 41% 40,7% 25% 22,4% 11% 12,9% 29% 26,6% 25% 22,5%
pracujący 31.grudnia 613 617 1201 1272 104 118 1918 2007 963 926 1972 2020 298 341 3233 3287 5151 5294
Rodzaj umowy/Etat - Kobiety 2018
Rodzaj umowy/Etat - Kobiety 2018
Rodzaj umowy/Etat 0,063 0,125 0,5 0,6 0,625 0,75 0,8 0,875 1 SUMA KOBIETY
UM. NA CZAS NIEOKREŚLONY 1 1 2 1 2 5 1 3 1409 1425
UM. NA CZAS OKREŚLONY - - 1 - - 1 1 - 463 466
UM. NA OKRES PRÓBNY - - 2 - - - - - 83 85
UMOWA ZASTĘPSTWO - - - - - - - - 31 31
Suma końcowa 1 1 5 1 2 6 2 3 1986 2007
Rodzaj umowy/Etat - Mężczyźni 2018
Rodzaj umowy/Etat - Mężczyźni 2018
Rodzaj umowy/Etat 0,1 0,5 0,625 0,75 0,9 1 SUMA MĘŻCZYŹNI
UM. NA CZAS NIEOKREŚLONY 1 1 1 2 1 2247 2253
UM. NA CZAS OKREŚLONY - 2 - - - 899 901
UM. NA OKRES PRÓBNY - - - 1 - 129 130
UMOWA ZASTĘPSTWO - - - - - 3 3
Suma końcowa 1 3 1 3 1 3278 3287
W Grupie Raben zatrudniamy ponad 50 obcokrajowców na podstawie umowy o pracę. Żadni pracownicy nie są objęci umowami zbiorowymi.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.