Chcemy budować przewagę konkurencyjną naszych klientów. By osiągnąć nasz cel, musimy śledzić rynek, pozyskiwać nowe informacje, kreować innowacyjne rozwiązania. Za sprawą szkoleń oraz programów rozwojowych wymieniamy się wiedzą oraz zyskujemy nowe kompetencje. Zmieniamy się, a wraz z nami zmienia się nasza firma. Dążymy do doskonałości poprzez różnorodność. Posiadamy szereg programów rozwojowych, które przyczyniają się do udoskonalenia nas samych, jak i procesów i usług, które tworzymy.

Poza dedykowanymi, wewnętrznymi programami rozwojowymi, Grupa Raben oferuje możliwość podnoszenia swoich kompetencji językowych partycypując w kosztach nauki języków obcych przez swoich pracowników.

Better every day

 • Grafika Programu Doskonalenia Biznesu Better every day

  W 2016 roku rozpoczęliśmy w Grupie Raben realizację Programu Doskonalenia Biznesu Better every day. Jednym z jego filarów jest Lean Management – wprowadzany we wszystkich polskich spółkach.

  Better every day to podejście do zarządzania firmą koncentrujące się na dostarczaniu klientom (wewnętrznym i zewnętrznym) wartości, których oczekują poprzez ciągłe doskonalenie procesów biznesowych, budowanie innowacyjnych rozwiązań oraz identyfikację i eliminację marnotrawstw.

  W ramach realizacji programu wykorzystując narzędzia Lean mapujemy strumienie wartości, opisujemy procesy językiem faktów, wprowadzamy codzienne odprawy pracowników. Na warsztatach doskonalących zespołowo zastanawiamy się jak zoptymalizować naszą pracę i jak każdym działaniem budować satysfakcję klientów.

Rok 2016 był rokiem analiz i pomiarów. W 2017 roku z kolei otworzono program szkoleniowy z zakresu lean którym objęto 40 pracowników, odbyło się 12 sesji szkoleniowo-warsztatowych. Pracownicy przeprowadzili ponad 80 projektów optymalizacyjnych.

Zdjęcie promocyjne firmy Fresh Logistics

Job Rotation 1

 • Grafika rotacja pracowników

  Polega na rocznym przeniesieniu do innego działu lub oddziału firmy na okres 1 roku. Uczestnik ma możliwość doświadczenia pracy w innym środowisku oraz doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności.

Special Forces

 • Grafika pracownika

  To grupa doświadczonych pracowników Grupy Raben przygotowana do zadań specjalnych. W sytuacji nagłej potrzeby osoby zatrudnione są oddelegowane do pomocy innej spółce (również w innym kraju). Zadania: integracja przejętych firm, wsparcie operacyjne, wdrożenie nowego klienta, wsparcie przy otwarciu nowego oddziału, itp.

Skill Rotation 2

 • Grafika programu szkoleń i rozwoju

  Jest to program skierowany do wszystkich specjalistów, koordynatorów, kierowników oraz menedżerów. Polega na wymianie doświadczeń i wiedzy pomiędzy pracownikami różnych działów.

  Uczestnicy odbywają 20-dniowe szkolenie on-the-job (czyli na stanowisku pracy) w wybranym dziale. Zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania i specyfiki działu, zakresu obowiązków pracowników w jego obrębie oraz opanowują podstawowe umiejętności praktyczne.

  Dzięki udziałowi w programie pracownicy zyskają możliwość: rozwoju wiedzy i umiejętności związanych z obecnym stanowiskiem, nabycia dodatkowej wiedzy o działalności innych działów, zwiększenia zrozumienia procesów biznesowych, udoskonalenia swojej codziennej pracy poprzez wykorzystanie nowej wiedzy, przygotowania możliwości dalszego rozwoju kariery w Grupie Raben.

1 projekt realizowany w spółce Fresh Logistics Polska

2 projekty realizowane w spółce Raben Logistics Polska

Rozwój i utrzymanie pracowników w firmie (w tym szkolenia, programy motywacyjne, programy rozwoju talentów)
ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI
Rozwój i utrzymanie pracowników w firmie (w tym szkolenia, programy motywacyjne, programy rozwoju talentów)
Typ szkolenia Liczba pracowników biorących udział Łączny czas (w godz.) Średni czas ogółem (w godz.) Liczba kobiet Łączny czas K (w godz.) Średni czas K (w godz.) Liczba mężczyzn Łączny czas M (w godz.) Średni czas M (w godz.)
eLearning Razem 964 910,41 0,94 649 638,73 0,98 315 271,68 0,86
Szkolenia zewnętrzne 1005 15303,40 15,23 449 6989,75 15,57 556 8313,65 14,95
Szkolenia wewnętrzne 2046 17752,70 8,68 915 8800,70 9,62 1131 8952,00 7,92
Kursy językowe 242 10926,50 45,15 125 5598,00 44,78 117 5328,50 45,54

Liczba godzin szkoleniowych przypadających na pracownika

Łącznie: 9h

Kobiety: 11h

Mężczyźni: 7h

Oceny jakości pracy oraz przeglądów rozwoju kariery zawodowej w Grupie Raben

Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy

Kobiety: 97%

Grafika kobieta

Mężczyźni: 99%

Grafika mężczyzna

Odsetek pracowników podlegających przeglądom rozwoju kariery zawodowej

Kobiety: 76%

Grafika kobieta

Mężczyźni: 49%

Grafika mężczyzna

Ocenie jakości pracy w Grupie Raben nie podlegają tylko pracownicy gospodarczy. Jeśli chodzi o przegląd rozwoju kariery to nie obejmuje on pracowników magazynowych oraz kierowców poniżej stanowisk kierowniczych.

W Grupie Raben istnieje możliwość wsparcia finansowego pracowników w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie zapomogi losowej. Nie oferujemy dedykowanych programów pomocy wspierających proces przejścia na emeryturę.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.