Grupa Raben

Spółkami Grupy Raben w rozumieniu niniejszej polityki prywatności są:

 • spółka Raben Group N.V. z siedzibą w Oss w Holandii, spółka Raben Group Intelectual Properties B.V. z siedzibą w Oss w Holandii lub spółka Cougar Investments Holding B.V. z siedzibą w Oss w Holandii, a także
 • każda spółka – zarówno z siedzibą w kraju jak i za granicą – w stosunku do której spółka Raben Group N.V., Raben Group Intelectual Properties B.V. lub Cougar Investments Holding B.V. (każda z osobna lub łącznie) jest „jednostką dominującą” w rozumieniu polskiej ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. 2009; nr 152; poz. 1223).

Spółkami Grupy Raben w rozumieniu niniejszej umowy są również te spółki, które powstaną w przyszłości i będą spełniać co najmniej jeden z warunków wskazanych w pkt 1) lub 2).

Bezpieczeństwo informacji

Grupa Raben jest wiarygodnym partnerem małych, średnich i dużych firm, które zdecydowały się na outsourcing usług logistycznych. Jako odpowiedzialna organizacja, która ma świadomość, że informacja ma określoną wartość i stanowi zasób wymagający właściwej ochrony.

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa jakie dane, w jakim zakresie i w jakim celu są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.

Podczas zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów prawnych.

Administratorem strony internetowej www.raportcsr.raben-group.com oraz administratorem danych osobowych za jej pośrednictwem jest spółka Raben Management Services sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie (ul. Zbożowa 1, 62-023 Gądki).

Adresy IP

Adres IP składa się z ciągu czterech liczb przedzielonych kropką, z których każda posiada wartość pomiędzy 0 a 255 (np. 123.45.67.89). Z reguły adres IP jest przydzielany automatycznie przez Państwa dostawcę. Aby móc wyświetlać naszą stronę, nasz serwer pobiera Państwa adres IP i zachowuje go w maskowanej formie, tzn. zostają zapisane tylko pierwsze trzy liczby (np. 123.45.67.xxx). Niezależnie od tego, czy posiadają Państwo stały lub dynamiczny adres IP, w wyniku powyższego nie można zidentyfikować danej osoby. W celu analizy błędów Państwa maskowany adres IP jest zachowywany w protokołach naszego serwera sieciowego (tzw. pliki dziennika), a do celów statystycznych przez program analizy sieciowej „Google Analytics“.

Jako przedsiębiorstwo działające na arenie międzynarodowej chcielibyśmy ponadto wiedzieć, z jakiego kraju pochodzą osoby odwiedzające naszą stronę internetową. W tym zakresie Państwa maskowany adres IP jest wykorzystywany do przeprowadzenia tzw. geolokalizacji. Z powodu użycia maskowanego adresu IP nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o skorzystanie z menu Pomoc w Państwa przeglądarce.

Dane przeglądarki

Ponadto nasz serwer sieciowy pobiera dane przekazywane przez Państwa przeglądarkę i standardowo zachowuje ich część w plikach dziennika. Wśród danych znajdują się informacje o Państwa systemie operacyjnym, przeglądarce, z której Państwo korzystają, nazwie wyświetlanych informacji, momencie wejścia na naszą stronę internetową, stronie poprzednio odwiedzanej przez Państwa (tzw. referrer) oraz ilości danych przekazywanych Państwu. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

Cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celach:

 • dostosowania stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • personalizacji treści wyświetlanych dla danego użytkownika serwisu;
 • tworzenia statystyk, tłumaczących sposoby korzystania z serwisów internetowych przez użytkowników co umożliwia ulepszanie ich budowy i zawartości strony [tzw. contentu];
 • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), pozwalającej na pominięcie logowania na każdej podstronie serwisu;
 • zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego użytkownika strony internetowej.

Rodzaje plików cookies

Stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”.

Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania w ramach danej strony internetowej.

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w komputerze, tablecie lub smartphonie przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu.

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych, optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych użytkowników.

Cookies a dane osobowe

Dane osobowe zbierane przy użyciu ciasteczek są zaszyfrowane, by uniemożliwić dostęp do nich osobom niepożądanym i nieuprawnionym. Zbierane są wyłącznie w celu wykonania na rzecz użytkownika określonych funkcji.

Modyfikowanie/usuwanie/wyłączanie plików cookies.

Raben Group informuje, że większość przeglądarek internetowych zawiera ustawienia, które pozwalają na domyślną akceptację cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na monitorowanie Państwa aktywności w witrynie internetowej, mogą Państwo w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookies. Ponadto mają Państwo prawo i możliwość do dokonania w swojej przeglądarce internetowej takich ustawień dotyczących plików cookies, które automatycznie zablokują ich obsługę.

Korzystanie z naszej strony internetowej bez wykorzystania cookies jest możliwe, jednak w pojedynczych sytuacjach może dojść do ograniczeń w jego trakcie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

 • Przeglądarka Firefox
 • Przeglądarka Chrome
 • Przeglądarka Internet Explorer
 • Przeglądarka Opera
 • Przeglądarka Safari

Google Analytics

W celu analizy zachowań użytkowników używamy Google Analytics, usługi analizy sieci Google Inc. (dalej zwanej „Google”). Jednakże zleciliśmy Google anonimizację Państwa adresu IP przed analizą zachowania użytkownika w sieci. Wprowadziliśmy odpowiednie wpisy w kodzie programowym Google Analytics.

Google Analytics wykorzystuje cookies, które są przechowywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej przez Państwa. Cookies wykorzystane przez Google Analytics mogą być plikami tymczasowymi lub trwałymi, których maksymalna ważność z reguły nie przekracza dwóch lat. Informacje wytworzone przez cookies dotyczące wykorzystania przez Państwa strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację IP, Państwa adres IP jest skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem do serwera Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach, na które nie mamy wpływu, pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam zostaje skrócony. W ramach naszego zlecenia Google będzie wykorzystywać powyższe informacje w celu oceny wykorzystania naszej strony internetowej, tworzenia raportów o aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia dla nas innych usług związanych z użytkowaniem strony internetowej i internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu i przekazywaniu danych wytworzonych przez cookies (Google'a), a dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą i zainstalują Państwo wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Używanie wtyczek Social Plugins

Przycisk Facebook

Na stronie www.raben-group.com używamy tak zwanych Social Plugins ("Plugins") sieci społecznościowej Facebook, należącej do Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Pluginy są oznakowane logiem Facebook oraz dodatkiem "Społecznościowy Plug-in Facebook" Przegląd naszych pluginów Facebook oraz ich wygląd można znaleźć tutaj: developers.facebook.com/plugins. Jeśli wyświetlą Państwo którąś z naszych stron zawierających taki plugin, wówczas Państwa przeglądarka stworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Przenoszone są przy tym do Facebooka dane osobowe (obecnie są to adres IP, data i godzina, wyświetlona strona/nazwa wyświetlonego URL oraz cookie-ID). Przetwarzanie danych odbywa się według naszej wiedzy w USA. Facebook może te dane powiązać z innymi danymi, które posiada on na Państwa temat. My, jako administrator strony internetowej nie posiadamy jednak żadnej wiedzy na temat dokładnego procesu przetwarzania danych przez Facebooka. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook znaleźć można w postanowieniach na temat danych osobowych Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/.

Przycisk Google +1

Przy pomocy przycisku Google +1 klienci otrzymują spersonalizowane informacje od Google i partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, których treść klient określił jako treść +1, jak również informacje o stronie, którą klient ogląda przy naciśnięciu +1. Informacje +1 mogą być wyświetlane wraz z nazwą profilu klienta i jego zdjęciem w serwisach Google, np. w wynikach wyszukiwania lub w profilu Google, a także w innych miejscach w sieci oraz w ogłoszeniach internetowych.

Google zapisuje informacje dotyczące aktywności +1 w celu ulepszania serwisów Google. Aby móc korzystać z przycisku Google +1, klient musi posiadać globalnie widoczny, publiczny profil Google, zawierający przynajmniej nazwę wybraną dla tego profilu. Nazwa ta wykorzystywana jest przez wszystkie serwisy Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zastępować inną nazwę, wykorzystywaną do celów współdzielenia treści za pośrednictwem konta Google. Użytkownicy znający adres poczty elektronicznej danej osoby lub dysponujący innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację, mogą uzyskać informacje dotyczące tożsamości danego profilu Google.

Poza powyżej podanymi celami, informacje udostępnione przez klienta są wykorzystywane zgodnie z obowiązującą polityką prywatności Google. Google publikuje podsumowujące statystyki o aktywności +1 użytkowników lub przekazuje je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy czy operatorzy powiązanych stron internetowych. Więcej informacji dotyczących Google +1 można znaleźć tutaj: http://www.google.com/+/policy/content.html

Funkcja Twitter

Strona www.raben-group.com jest połączona z funkcjami serwisu Twitter. Funkcje te oferuje Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki. W wyniku korzystania z Twittera i funkcji “Re-Tweet” odwiedzane strony są łączone z kontem na Twitterze i w ten sposób udostępniane innym użytkownikom. Jednocześnie dane są przesyłane do serwisu Twitter.

Proszę zauważyć, że jako operator strony www.raben-group.com Raben Management Services sp. z o.o. spółka nie posiada informacji na temat treści przesyłanych danych i sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy. Ustawienia ochrony danych na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem: http://twitter.com/account/settings.

Zdjęcia

Prezentowane na stronie zdjęcia i ikony są własnością Grupy Raben lub pochodzą z banków zdjęć, tj. Fotolia, Thinkphoto, Dreamstime, Getty Image lub zostały zakupione od agencji, jako materiały na stronę. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Część użytych na stronie ikon pochodzi ze strony modernuiicons.com, autor Austin Andrews (http://templarian.com/).

 

Dodatkowe informacje w odniesieniu do korespondencji elektronicznej

Jeżeli chcą Państwo napisać do nas wiadomość e-mailową, proszę zwrócić uwagę na to, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszego oświadczenia o ochronie danych, naszej strony internetowej Grupy Raben, mogą Państwo skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

Raben Management Services sp. z o.o.

ul. Zbożowa 1

62-023 Robakowo k/Poznania

tel.:+48 (61) 898 88 00

fax: +48 (61) 898 88 01

e-mail: headoffice.info@raben-group.com

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.