Grupa Raben od wielu lat podejmuje i promuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W DNA firmy rodzinnej, opartej o system wartości, w naturalny sposób wpisana jest odpowiedzialność społeczna. Jeszcze zanim zostały opublikowane pierwsze wytyczne GRI, firma angażowała się w działania charytatywne, ale przede wszystkim aktywnie wspierała lokalne społeczności.

Wizja CSR

Wyznaczać trendy w branży przynoszące dodatkowe korzyści otoczeniu poprzez zrównoważony rozwój.

Cele CSR

 • troska o zdrowie oraz bezpieczeństwo
 • partnerstwo, dialog, edukacja oraz współpraca z interesariuszami
 • zapewnienie atrakcyjnych warunków pracy oraz utrzymanie najlepszych Pracowników
 • kompensowanie negatywnego wpływu na środowisko
 • promocja jakości oraz roli transportu i usług logistycznychDziś Grupa Raben do koncepcji CSR podchodzi w sposób bardziej kompleksowy, integrując działania społecznie odpowiedzialne ze strategią biznesową organizacji.

Działania CSR w naszym przedsiębiorstwie wynikają także z 3 kluczowych kierunków wyznaczonych bezpośrednio w strategii biznesowej. Naszą drogę do odpowiedzialności wyznaczają poniższe drogowskazy skorelowane z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, jakie Grupa Raben zdecydowała się wspierać swoją działalnością.

Dane jakie chcieliby zobaczyć w Raporcie Społecznym klienci Grupy Raben w Polsce:
Rozwój Zdrowie i Bezpieczeństwo Wspólna droga Cele zrównoważonego rozwoju ONZ
Ekonomia osiągąć i utrzymywać pozycję lidera osiągąć zrównoważony zwrot z inwestycji promujemy logistykę „z ludzką twarzą” poprzez partnerskie relacje
Środowisko: innowacyjne rozwiązania ekologiczne w infrastrukturę i technologię innowacyjne rozwiązania ekologiczne w infrastrukturę i technologię innowacyjne rozwiązania ekologiczne w infrastrukturę i technologię
Społeczeństwo: wspieranie podwykonawców w rozwoju biznesu oraz społeczności lokalnych w zakresie strategii zaangażowania społecznego promocja zdrowego trybu życia i tworzenie współzależnej kultury bezpieczeństwa wraz z najbliższymi dostawcami - przewoźnikami utrzymanie i pozyskiwanie najlepszych pracowników oraz budowanie transparentnych relacji z sąsiadami
Cele:
Lojalność i satysfakcja klientów

Wypełnienie środków transportu

Stosunek pojazdów spełniających normy EURO 5 i 6 do całej floty
Osiągnięcie współzależnej kultury bezpieczeństwa

Ograniczanie emisji CO2 na przesyłkę

Neutralizacja emitowanych gazów cieplarnianych
Satysfakcja i lojalność pracowników oraz przewoźników

Kontynuacja prowadzenia sesji dialogowych – satysfakcja interesariuszy

Kontynuacja programu Wykaż się inicjaTYwą i wzrost  liczby wolontariuszy

Strategia zaangażowania społecznego

Strategia została opracowana podczas warsztatów z udziałem Dyrektorów Regionów polskich spółek Grupy Raben przy współpracy z zewnętrzną firmą consultingową. Uwzględnia ona również potrzeby interesariuszy zgłoszone podczas pierwszych sesji dialogowych oraz światowe trendy i wyzwania CSR.

Priorytety Grupy Raben odnośnie zaangażowania społecznego Priorytety Grupy Raben odnośnie zaangażowania społecznego

Priorytety Grupy Raben odnośnie do zaangażowania społecznego. Społeczności Lokalne można podzielić na: bezpieczeństwo drogowe, edukacja logistyczna, ekologia – w zakresie offsetowania.

Interesariusze

Grupa Raben od 2015 roku regularnie prowadzi dialog społeczny. Zanim przystąpiliśmy do procesu sesji dialogowych, zaprosiliśmy do współpracy zewnętrzną firmę consultingową. Wspólnie powołaliśmy grupę projektową, w skład której wchodzili przedstawiciele kierownictwa z centrali polskich spółek oraz spółki zarządczej, a także wybrani pracownicy działów operacyjnych. Razem dokonaliśmy identyfikacji 42 interesariuszy, spośród których wyodrębniliśmy 12 najważniejszych grup pod kątem istotności dla prowadzenia efektywnego dialogu społecznego. W 2017 roku, dodatkowo określiliśmy kluczowe grupy interesariuszy.  Określiliśmy wówczas, że z perspektywy celów biznesowych przedsiębiorstwa, kluczowi są dla nas: pracownicy, dostawcy - przewoźnicy oraz nasi klienci i partnerzy biznesowi. To właśnie z nimi prowadzimy najszerzej zakrojony dialog. Każdego roku organizujemy spotkania w formule okrągłego stołu, które są jednymi z kluczowych narzędzi w kształtowaniu działań z zakresu społecznej odpowiedzialności Grupy Raben. Kolejnymi narzędziami angażowania klientów oraz pracowników są badania satysfakcji – oba mają miejsce minimum raz na dwa lata. Dla klientów przeprowadzamy ankiety w formie elektronicznej celem systematycznego zbierania opinii na temat wpływu Grupy Raben na najbliższe otoczenie oraz odnośnie do informacji, jakie chcieliby zobaczyć w naszym Raporcie Społecznym. Podobne pytania zadajemy również w trakcie sesji dialogowych. Wykorzystując ankiety badamy także satysfakcję współpracujących z nami przewoźników i kierowców. Dodatkowo, aby usprawnić komunikację oraz włączyć w procesy wewnętrzne współpracujących z Grupą Raben kierowców – powołaliśmy w każdym regionie Regionalnych koordynatorów do współpracy z przewoźnikami.

Nie zapominamy jednak o pozostałych interesariuszach. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w dłuższej perspektywie brak transparentnych relacji m.in. lokalnymi społecznościami nie daje nam dużych szans na efektywną działalność biznesową. Dlatego z większością z nich jesteśmy w codziennym kontakcie operacyjnym realizując wspólne przedsięwzięcia. W zależności od lokalizacji, zapraszamy wybrane grupy także do udziału we wspomnianych powyżej sesjach dialogowych. De facto, przed przystąpieniem do jakiejkolwiek sesji dialogowej – każdorazowo bazujemy i weryfikujemy wspomnianą wyżej mapę interesariuszy.

Otoczenie Grupy Raben Otoczenie Grupy Raben

Interesariusze Grupy Raben : Służby mundurowe, klienci i partnerzy biznesowi, media, administracja publiczna, lokalny rynek, komunikacja publiczna, pracownicy, instytucje ochrony środowiska, dostawcy – przewoźnicy, właściciele obiektów, oświata i edukacja, społeczność lokalna.

Kluczowe obszary tematyczne wg uczestników sesji dialogowych w 2018 roku 

Istotne lub raczej istotne:

 • Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla pracowników
 • Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczenia transportu
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom w logistyce

Nieznacznie rzadziej wskazywano:

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Ekologia, środowisko naturalne, obniżenie emisji spalin
 • Bezpieczeństwo magazynowania i dystrybucji żywności
 • Standardy etyczne dla branży i partnerów łańcucha dostaw

Wykres przedstawia dane z ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez 66 interesariuszy po spotkaniach w ramach sesji dialogowych przeprowadzonych w Grupie Raben w 2018 roku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany ustawień dotyczących tych plików oznacza, że będą one zamieszczane automatycznie w Państwa urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień dotyczących cookies mogą Państwo dokonać w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.